Menu

Michael Kors selma

0 Comment

For ordens skyld, Mjøsas volum er 56.240.000.000 kubikkmeter, ifølge NVE. Innsjøen er 362 kvadratkilometer og har største dybde på 449 meter.For de som ikke er godt kjent med størrelsen på Mjøsa: Dersom man heller all oljen som er produsert på norsk sokkel ut i et basseng med én meters dybde, ville oljen dekket omtrent 3.770 kvadratkilometer.Forholdene er regnet ut av Teknisk Ukeblad med tall fra Oljedirektoratet. Tallene omfatter norsk oljeproduksjon fra 1971 og frem til og med juni 2012. Gass, NGL og kondensat er ikke regnet med. Dette er helt vanvittige mengder og vanskelige tall for folk å forholde seg til, sier Finn E. Krogh, direktør på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Ikke enkelt å finne Den produserte oljen er hentet opp fra enorme områder dypt under havbunnen på norsk sokkel. Krogh tror mange ikke er klar over hvor avansert kompetanse og teknologi som er nødvendig for å finne oljen, til tross for at det utgjør enorme mengder. Mange tror det er veldig enkelt å finne olje. Det er en stor misforståelse at det omtrent bare er å bore et hull i havbunnen. Funnene av Johan Sverdrup-feltet og Skrugard-feltet bygger for eksempel på mange års geologisk forskning og mange års erfaring med tolkning av reservoardata, sier Krogh.Oljedirektoratet mener det er mer interessant å se på energimengden i den produserte oljen, fremfor volumet.Dersom man regner med at en bil i Norge forbruker energi som tilsvarer to kubikkmeter råolje i året, så kunne Norges oljeproduksjon gjennom tidene holdt i gang nær 1,9 milliarder biler i ett år.Det forteller noe om de enorme energimengdene i dette, sier Jan Bygdevoll, prognosedirektør i Oljedirektoratet.

Oljen er hentet opp fra gigantiske områder. 20 kubikkmeter berg kan inneholde rundt to kubikkmeter olje, og av dette klarer man kanskje bare å utvinne én kubikkmeter olje, ifølge et røft anslag fra prognosedirektøren. Oljen i grunnen ligger i porer, spredd over store områder, 1.500–4.000 meter under havoverflaten. Det er utfordringen, sier Jan Bygdevoll.Hvor stort område oljen er spredd ut i, kan også illustreres ved at det kan være mellom en halv og en kilometer mellom en produksjonsbrønn og en injeksjonsbrønn.Mer igjen Det ligger langt mer olje igjen, også ute i feltene som er produsert.En får aldri ut alt, selv om selskapene jobber kontinuerlig med å øke utvinningsgraden. Oljedirektoratet er opptatt av at vi skal se på mulighetene for å få ut mest mulig, sier Bygdevoll.På Ekofisk var for eksempel utvinningsgraden under 20 prosent i starten, og den er nå over 50 prosent. Generelt er utvinningsgraden på norsk sokkel større enn de fleste andre steder i verden.

Stikkord: