Menu

Stikkord: Michael Kors wallet

Michael Kors wallet

Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.Michael Kors wallet Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål. Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne […]

0 Comments
Read Full